Програми бакалаврського та магістерського рівнів

Університет пропонує наступні освітні програми різних рівнів за напрямами підготовки (спеціалізаціями) за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Шифр і назва
галузі знань
Код і назва спеціальності, вид і назва освітньої програмиНазва випускової кафедри
123
075 Управління маркетинговою діяльністю073 – Менеджмент
ОПП – Маркетинг
Факультет економіки і управління
121 Інженерія програмного забезпечення123 – Комп’ютерна інженерія
ОПП – Комп’ютерна інженерія та програмування
Факультет інформаційних технологій

Підготовка іноземних громадян здійснюється за акредитованими спеціальностями на 100 осіб.

Університет пропонує наступні освітні програми різних рівнів за напрямами підготовки (спеціалізаціями) за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

 Шифр і назва галузі знаньКод і назва спеціальності, вид і назва освітньої програмиНазва випускової кафедри
 123
 ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
 014.01 – Середня освіта (Українська мова і література) ОПП – Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) ОПП – Середня освіта (Українська мова і література)Кафедра української філології
 014.02 Середня освіта. Мова та література (польська) ОПП Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))Кафедра слов’янської філології
 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ОПП – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)Кафедра екології та біологічної освіти
 01 Освіта / Педагогіка014.10 – Середня освіта (Трудове навчання та технології),014.09 Середня освіта  (Інформатика) ОПП – Середня освіта. Трудове навчання та технології. ІнформатикаКафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
 015.36 – Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) ОПП – Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (Швейні вироби)Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
 015.38 – Професійна освіта (Транспорт) ОПП – Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
 02 Культура і мистецтво023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОПП – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтвоКафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
 03 Гуманітарні науки035.033 – Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша польська ОПП – Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша польська ОПП – Польська мова і література, друга мова – англійськаКафедра слов’янської філології
 035.01 – Філологія. Українська мова та література ОПП – Філологія. Українська мова та літератураКафедра української філології
 10 Природничі науки101 – Екологія ОПП – ЕкологіяКафедра екології та біологічної освіти
 23 Соціальна робота231– Соціальна робота ОПП – Соціальна робота. Соціально-педагогічна діяльність та соціально-психологічна реабілітація ОПП – Соціальна робота. Соціальна педагогіка ОПП – Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг  Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки
 Освітньо-професійні програми підготовки магістра
 014.01 – Середня освіта (Українська мова і література) ОПП – Середня освіта (Українська мова і література)Кафедра української філології
 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ОПП – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)Кафедра екології та біологічної освіти
 01 Освіта/Педагогіка014.10 – Середня освіта (Трудове навчання та технології) ОПП – Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатикаКафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
 015.36 – Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) ОПП – Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (Швейні вироби)Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
 015.38 – Професійна освіта (Транспорт) ОПП – Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
 035.01 – Філологія. Українська мова та література ОПП – Філологія. Українська мова та літератураКафедра української філології  
 03 Гуманітарні науки035.033 – Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша польська ОПП – Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польськаКафедра слов’янської філології
 10 Природничі науки101 – Екологія ОПП – ЕкологіяКафедра екології та біологічної освіти
 23 Соціальна робота231– Соціальна робота ОПП – Соціальна робота. Соціальна педагогікаКафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки
 Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
 01 Освіта/Педагогіка015 – Професійна освіта ОНП – Професійна освіта за спеціалізаціямиКафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
 ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ПСИХОЛОГІЇ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
 Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
 01 Освіта / Педагогіка014.11 – Середня освіта (Фізична культура) ОПП – Середня освіта (Фізична культура, основи здоров’я) ОПП – Середня освіта (Фізична культура)Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
 017 – Фізична культура і спорт ОПП – Фізична культура і спортКафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
 05 Соціальні та поведінкові науки053 – Психологія ОПП – ПсихологіяКафедра психології та педагогіки
 22 Охорона здоров’я227 – Фізична терапія, ерготерапія ОПП – Фізична терапія, ерготерапія ОПП – ЕрготерапіяКафедра фізичної терапії, ерготерапії
 Освітньо-професійні програми підготовки магістра
 01 Освіта/Педагогіка014.11 – Середня освіта (Фізична культура) ОПП – Середня освіта (Фізична культура)Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
 017 – Фізична культура і спорт ОПП – Фізична культура і спортКафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
 05 Соціальні та поведінкові науки053 – Психологія ОПП – ПсихологіяКафедра психології та педагогіки
 Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
 05 Соціальні та поведінкові науки053 – Психологія ОНП – ПсихологіяКафедра психології та педагогіки
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ПРАВА  
Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
01 Освіта/Педагогіка014.02 – Середня освіта. Мова та література (англійська). Додаткова предметна спеціальність: 014.02 – Середня освіта. Мова та література (німецька) ОПП – Англійська мова і літератураКафедра іншомовної освіти і міжкультурної комунікації
03 Гуманітарні науки035.041 – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська ОПП – Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова ОПП – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійськаКафедра германської філології та перекладознавства
035.10 – Філологія. Прикладна лінгвістика ОПП – Філологія. Прикладна лінгвістикаКафедра іншомовної освіти і міжкультурної комунікації
05 Соціальні та поведінкові науки052 – Політологія ОПП – ПолітологіяКафедра міжнародної комунікації та політології
08 Право081 – Право ОПП – ПравоКафедра права
29 Міжнародні відносини291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОПП – Суспільні комунікації ОПП – Міжнародна інформація 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОПП – Міжнародні відносини ОПП – КраїнознавствоКафедра міжнародної комунікації та політології
292 – Міжнародні економічні відносини ОПП – Міжнародні економічні відносини ОПП – Міжнародна логістика та митна справаКафедра міжнародних економічних відносин
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
01 Освіта/Педагогіка014.02 – Середня освіта. Мова та література (англійська) Додаткова предметна спеціальність: 014.02 – Середня освіта. Мова та література (німецька) ОПП –Мова і література (англійська)Кафедра іншомовної освіти і міжкультурної комунікації
03 Гуманітарні науки035.041 – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська ОПП – Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна моваКафедра германської філології та перекладознавства
29 Міжнародні відносини291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОПП – Міжнародна інформація ОПП – КраїнознавствоКафедра міжнародної комунікації та політології
292 – Міжнародні економічні відносини ОПП – Міжнародні економічні відносиниКафедра міжнародних економічних відносин
 Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
01 Освіта/Педагогіка011 – Освітні, педагогічні науки ОНП – Науки про освітуКафедра практики іноземної мови та методики викладання
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
05 Соціальні та поведінкові науки051 – Економіка ОПП – Економічна кібернетикаКафедра автоматизованих систем та моделювання в економіці
051 – Економіка ОПП – Економіка і аналітика бізнесуКафедра економіки підприємства і підприємництва
051 – Економіка ОПП – HR-інжиніринг у бізнес-економіці ОПП – Управління персоналом та економіка праціКафедра управління персоналом і економіки праці
051 – Економіка ОПП – Економічна безпекаКафедра економічної теорії та економічної безпеки
07 Управління та адміністрування071 – Облік і оподаткування ОПП – Облік і оподаткуванняКафедра обліку, аудиту та оподаткування
072 – Фінанси, банківська справа та страхування ОПП – Фінанси, банківська справа та страхуванняКафедра фінанси, банківської справи та страхування
075 – Маркетинг ОПП – МаркетингКафедра маркетингу та торговельного підприємництва
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП – Управління торговельним бізнесом і комерційна логістикаКафедра маркетингу та торговельного підприємництва
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП – Управління підприємницькою діяльністюКафедра економіки підприємства і підприємництва
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
05 Соціальні та поведінкові науки051 – Економіка ОПП – Економічна кібернетикаКафедра автоматизованих систем та моделювання в економіці
051 – Економіка ОПП – Економіка підприємстваКафедра економіки підприємства і підприємництва
051 – Економіка ОПП – Управління персоналом та економіка праціКафедра управління персоналом і економіка праці
07 Управління та адміністрування071 – Облік і оподаткування ОПП – Облік і оподаткуванняКафедра обліку, аудиту та оподаткування
072 – Фінанси, банківська справа та страхування ОПП – Фінанси, банківська справа та страхуванняКафедра фінанси, банківської справи та страхування
075 – Маркетинг ОПП – МаркетингКафедра маркетингу та торговельного підприємництва
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП – Управління торговельним бізнесом і комерційна логістикаКафедра маркетингу та торговельного підприємництва
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП – ПідприємництвоКафедра економіки підприємства і підприємництва
Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
05 Соціальні та поведінкові науки051 – Економіка ОНП – ЕкономікаКафедра економіки підприємства і підприємництва
07 Управління та адміністрування075 – Маркетинг ОНП – МаркетингКафедра маркетингу та торговельного підприємництва
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ТУРИЗМУ
Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
07 Управління та адміністрування073 – Менеджмент ОПП – Менеджмент організацій ОПП – Менеджмент ОПП – ManagementКафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи
073 – Менеджмент ОПП – Менеджмент та бізнес-адміністрування ОПП – Бізнес-адмініструванняКафедра економіки, менеджменту та адміністрування
24 Сфера обслуговування241 – Готельно-ресторанна справа ОПП – Готельно-ресторанна справаКафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи
242 – Туризм ОПП – Туризм Кафедра туризму
28 Публічне управління та адміністрування281 – Публічне управління та адміністрування ОПП – Публічне управління та адмініструванняКафедра економіки, менеджменту та адміністрування; кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
24 Сфера обслуговування242 – Туризм ОПП – Туризм Кафедра туризму
07 Управління та адміністрування073 – Менеджмент ОПП – Бізнес-адмініструванняКафедра економіки, менеджменту та адміністрування
073 – Менеджмент ОПП – Менеджмент організаційКафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи
Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
07 Управління та адміністрування073 – Менеджмент ОНП – МенеджментКафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ, ТРАНСПОРТУ ТА АРХІТЕКТУРИ
Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
13 Механічна інженерія131 – Прикладна механіка ОПП – Технології машинобудування ОПП – Металорізальні верстати та системиКафедра технології машинобудування
132 – Матеріалознавство ОПП – Відновлення та технічний сервіс автомобілів  Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства
133 – Галузеве машинобудування ОПП – Агропереробка та інжиніринг ОПП – Машини  та апарати харчових виробництвКафедра галузевого машинознавства та агроінженерії
133 – Галузеве машинобудування ОПП – Робототехнічні та мехатронні системи галузі ОПП – Машини  та апарати легкої промисловостіКафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
14 Електрична інженерія141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП – Електропобутова техніка ОПП – Енергетичний менеджментКафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
19 Архітектура та будівництво191 – Архітектура та містобудування ОПП – Архітектура та містобудуванняКафедра архітектури та містобудування
20 Аграрні науки та продовольство208 – Агроінженерія ОПП – АгроінженеріяКафедра галузевого машинобудування та агроінженерії
26 Цивільна безпека263 – Цивільна безпека ОПП – Охорона праці (за галузями)Кафедра будівництва та цивільної безпеки
27 Транспорт274 – Автомобільний транспорт ОПП – Автомобільний транспортКафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
13 Механічна інженерія131 – Прикладна механіка ОПП – Технологія машинобудуванняКафедра технології машинобудування
132 – Матеріалознавство ОПП – Відновлення та технічний сервіс автомобілівКафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства
133 – Галузеве машинобудування ОПП – Машини та апарати харчових виробництвКафедра галузевого машинобудування та агроінженерії
133 – Галузеве машинобудування ОПП – Машини та апарати легкої промисловостіКафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
14 Електрична інженерія141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП – Електропобутова технікаКафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
26 Цивільна безпека263 – Цивільна безпека ОПП – Охорона праці (за галузями)Будівництва та цивільної безпеки
Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
13 Механічна інженерія131 – Прикладна механіка ОНП – Прикладна механікаКафедра технології машинобудування
133 – Галузеве машинобудування ОНП – Галузеве машинобудуванняКафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
12 Інформаційні технології121– Інженерія програмного забезпечення ОПП – Інженерія програмного забезпеченняКафедра інженерії програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки ОПП – Комп’ютерні наукиКафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
123 – Комп’ютерна інженерія ОПП – Комп’ютерна інженерія ОПП – Комп’ютерна інженерія та програмуванняКафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем
123 – Комп’ютерна інженерія ОПП – Комп’ютерна інженерія ОПП – Програмування та захист комп’ютерних систем і мережКафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж
125 – Кібербезпека ОПП – КібербезпекаКафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж
126 – Інформаційні системи та технології ОПП – Інформаційні системи та технологіїКафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем
15 Автоматизація та приладобудування151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології ОПП – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій  
17 Електроніка та телекомунікації172 – Телекомунікації та радіотехніка ОПП – Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі ОПП – Телекомунікації та радіотехнікаКафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій
17 Електроніка та телекомунікації172 – Телекомунікації та радіотехніка ОПП – Телекомунікації та інформаційно-комунікаційні технологіїКафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій  
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
11 Математика та статистика113 – Прикладна математика ОПП – Прикладна математикаКафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій
12 Інформаційні технології121– Інженерія програмного забезпечення ОПП – Інженерія програмного забезпеченняКафедра інженерії програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки ОПП – Комп’ютерні наукиКафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
123 – Комп’ютерна інженерія ОНП – Комп’ютерна інженерія та програмуванняКафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем
123 – Комп’ютерна інженерія ОПП – Програмування та захист комп’ютерних систем та мережКафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж
125 – Кібербезпека ОПП – КібербезпекаКафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж
15 Автоматизація та приладобудування151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології ОПП – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій  
17 Електроніка та телекомунікації172 – Телекомунікації та радіотехніка ОПП – Телекомунікації та радіотехнікаКафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; Кафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій
Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
11 Математика та статистика113 – Прикладна математика ОНП – Прикладна математикаКафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій
12 Інформаційні технології122 – Комп’ютерні науки ОНП – Комп’ютерні науки та інформаційні технологіїКафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 123 – Комп’ютерна інженерія ОНП – Комп’ютерна інженеріяКафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем
17 Електроніка та телекомунікації172 – Телекомунікації та радіотехніка ОНП – Телекомунікації та радіотехнікаКафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
02 Культура і мистецтво022 – Дизайн ОПП – ДизайнКафедра дизайну
10 Природничі науки102 – Хімія ОПП – ХіміяКафедра хімії та хімічної інженерії
16 Хімічна та біоінженерія161 – Хімічні технології та інженерія ОПП – Хімічні технології та інженеріяКафедра хімії та хімічної інженерії
18 Виробництво та технології182 – Технології легкої промисловості ОПП – Конструювання та технології швейних виробівКафедра технологій та конструювання швейних виробів
182 – Технології легкої промисловості ОПП – Індустрія моди в легкій промисловості ОПП – Проєктування взуття та галантерейних виробівКафедра технологій та конструювання виробів із шкіри
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
02 Культура і мистецтво022 – Дизайн ОПП – ДизайнКафедра дизайну
10 Природничі науки102 – Хімія ОПП – ХіміяКафедра хімії та хімічної інженерії
16 Хімічна та біоінженерія161 – Хімічні технології та інженерія ОПП – Хімічні технології та інженеріяКафедра хімії та хімічної інженерії
18 Виробництво та технології182 – Технології легкої промисловості ОПП – Конструювання та технології швейних виробівКафедра технологій та конструювання швейних виробів
 182 – Технології легкої промисловості ОПП – Проєктування взуття та галантерейних виробівКафедра технологій та конструювання виробів із шкіри
Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
18 Виробництво та технології182 – Технології легкої промисловості ОНП – Технології легкої промисловостіКафедра технологій та конструювання швейних виробів